بلاگ قلموآبی

شابک چیست؟

شابک اولین و مهم ترین مجوز برای چاپ کتاب استکه باید توسط ناشر قبل از شروع مراحل چاپ گرفته شود. برای انجام بقیه مراحل چاپ به شابک نیاز است. بدین جهت اولین کاری که یک ناشر...

توجه! …………………… توجه!

ی چیز‌های قشنگی تو سایت داریم که تا اَدْبلاکِرت (AdBlocker) رو غیر فعال نکنی، نمی‌تونی ببینی!

چالش ۳۰ روزه کتاب نویسی