دسته بندی - چاپ و نشر

انتشارات قلموآبی

شابک چیست؟

شابک اولین و مهم ترین مجوز برای چاپ کتاب استکه باید توسط ناشر قبل از شروع مراحل چاپ گرفته شود. برای انجام بقیه مراحل چاپ به شابک نیاز است. بدین جهت...

مراحل چاپ کتاب - قلموآبی

مراحل چاپ کتاب

روزی که می خواستم شروع به نوشتن کنم، ذهنم پر بود از ایده های مختلف! همیشه فکر می کردم خدا واقعا در حق بقیه اجحاف کرده است که تا این حد به من ذهن خلاق...

توجه! …………………… توجه!

ی چیز‌های قشنگی تو سایت داریم که تا اَدْبلاکِرت (AdBlocker) رو غیر فعال نکنی، نمی‌تونی ببینی!

چالش ۳۰ روزه کتاب نویسی