وبینارهای عمومی

پیش ثبت نام
51%
تخفیف
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۵۹ هزار تومان ۲۹ هزار تومان
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
تکمیل شده
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
تکمیل شده
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
پیش ثبت نام
51%
تخفیف
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۵۹ هزار تومان ۲۹ هزار تومان
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
تکمیل شده
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
رایگان
پیش ثبت نام
34%
تخفیف
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۵۹ هزار تومان ۳۹ هزار تومان
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
پیش ثبت نام
51%
تخفیف
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۵۹ هزار تومان ۲۹ هزار تومان
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
پیش ثبت نام
34%
تخفیف
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۵۹ هزار تومان ۳۹ هزار تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۹۹ هزار تومان ۵۹ هزار تومان
سطح مقدماتی تا متوسط
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
سطح متوسط تا پیشرفته
دوره به صورت غیر حضوری
۳۹ هزار تومان
×

به قلمو آبی خوش آمدید!

برای ارتباط مستقیم و آنلاین با ما، روی تصویر پایین کلیک کنید.

 

×